O autorze
Od wielu lat zajmuję się sprawami rolnictwa oraz środkami UE. Postanowiłem podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, gdyż uważam że obydwie te sprawy są zbyt rzadko poruszane w debacie publicznej. Ostatnie cztery lata, gdy sprawowałem dzięki wyborowi mieszkańców okręgu płockiego, mandat Senatora RP wiele mnie nauczyły. Pozwoliły szerzej patrzeć na otaczająca rzeczywistość. Ostatnie miesiące poza czynną polityką są bardzo cennym doświadczeniem, pokazującym to co unikało w czasach sprawowania mandatu. W swoich tekstach łącze te obydwie perspektywy, mam nadzieję że z pożytkiem dla czytelnika
Strona: eryksmulewicz.pl
Twitter
Facebook
NaszaKlasa
Google+

To już 9 lat!

9 lat w Unii Europejskiej to 82,2 mld euro, czyli ok. 342 mld zł z polityki spójności od 2004 roku. Dzięki tym środkom zrealizowano dotychczas prawie 172 tys. projektów. Fundusze Europejskie zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Dzięki środkom z Unii coraz więcej Polaków ma dostęp do nowoczesnych dróg czy szerokopasmowego Internetu. Gonimy Zachód coraz szybciej!

2004-2006
Z funduszy unijnych dostępnych na lata 2004-2006, ponad 88 tys. projektów otrzymało dofinansowanie o wartości wkładu UE ponad 57 mld zł. Wykorzystaliśmy całą sumę przyznanych nam środków.

2007-2013
W ramach obecnie realizowanego budżetu, wg stanu na dzień 28 kwietnia br., podpisano 83 839 umów na kwotę 243,4 mld zł dofinansowania UE. Stanowi to 86 proc. puli na lata 2007-2013. Dofinansowaniem tym objęto projekty o wartości 352,3 mld zł.

2014-2020
Na lata 2014-2020 otrzymamy kolejną ogromną pulę środków – 73 mld euro z polityki spójności.

Największe wsparcie zostało dotychczas skierowane na projekty z zakresu:

Transportu – 25,4 mld euro

wybudowano/zmodernizowano ponad 15,5 tys. km dróg,
wybudowano/zmodernizowano ponad 2,1 tys. km linii kolejowych,

Inwestycji w kapitał ludzki – 21,1 mld euro

różnego rodzaju wsparcie otrzymało ok. 8,6 mln osób,
powstało ponad 150 tys. nowych firm,
sfinansowano kształcenie na nowych, zamawianych kierunkach studiów dla 62,5 tys. studentów,
utworzono lub sfinansowano zajęcia w przedszkolach, dla ponad 133 tys. dzieci. Ponad 83 proc. tych przedszkoli nadal funkcjonuje po zakończeniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Ochrony środowiska – 10,7 mld euro

wybudowano/zmodernizowano ok. 34 tys. km sieci kanalizacyjnej,
wybudowano/zmodernizowano ponad 11 tys. km sieci wodociągowej,
wybudowano/przebudowano ponad 650 oczyszczalni ścieków,

Przedsiębiorczości, innowacji , B+R – 11,2 mld euro

bezpośrednie wsparcie otrzymało ponad 42,5 tys. firm,
utworzono lub zmodernizowano ponad 1,7 tys. laboratoriów,

Społeczeństwa informacyjnego – 3,02 mld euro

powstanie ponad 35 tys. km internetu szerokopasmowego,
ponad 500 tys. gospodarstw domowych otrzymało/otrzyma dofinansowanie dostępu do Internetu.


źródło: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/strony/Bilans_czlonkostwa_w_UE_Fundusze_Europejskie_300413.aspx
Trwa ładowanie komentarzy...