Rok 2013 Rokiem polskich innowacji i powszechnego dostępu do Internetu

W ostatnich dniach, z obydwu stron podziału politycznego w Polsce pojawiają się pomysły na ogłoszenie Roku 2013 rokiem wydarzeń historycznych. Z jednej strony mamy Edwarda Gierka, z drugiej Powstanie Styczniowe 1863 roku. Historię należy szanować, ale warto odważnie i bez kompleksów patrzeć w przyszłość. Obok roku ważnych wydarzeń historycznych obchodźmy Rok 2013 jako rok dyskusji o polskich innowacjach i powszechnym dostępie do Internetu.

W zakresie innowacyjności mamy się czym pochwalić - najlepszej jakości grafen na świecie, nowe technologie produkcji komponentów, zielona energetyka. Przy okazji roku polskiej innowacyjności Polacy mogliby poznać znany na świecie dorobek polskich naukowców i firm. Mogłaby się w końcu odbyć poważna dyskusja o zasadach finansowania innowacyjności oraz tworzeniu powiązań na linii biznes-nauka.Nie mniej ważną sprawą dla dyskusji o innowacyjności jest powszechny dostęp do Internetu. Bez dostępu do niego obywatel nie ma możliwości dostępu do wiedzy o innowacjach oraz zmianach jakie dokonują się na świecie, jest osobą podlegającą najgorszemu typowi wykluczenia społecznego - wykluczeniu cyfrowemu.

O upowszechnieniu dostępu do Internetu również warto by odbyć poważną publiczną debatę. Można by ją powiązać z decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o 100% dofinansowaniu Działania 8.3 w ramach PO IG - środki na dostęp do Internetu dla osób
wykluczonych społecznie.

Decyzja ta jest kamieniem milowym w walce z wykluczeniem cyfrowym w Polsce. Warto ją nagłaśniać.

Rok polskich innowacyjności i powszechnego dostępu do Internetu na pewno by temu
służył.

Szanując przeszłość, myślmy o przyszłości! Apeluję do Senatu RP o ogłoszenie Roku 2013 Rokiem polskich innowacyjności i powszechnego dostępu do Internetu.
Trwa ładowanie komentarzy...