O autorze
Od wielu lat zajmuję się sprawami rolnictwa oraz środkami UE. Postanowiłem podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, gdyż uważam że obydwie te sprawy są zbyt rzadko poruszane w debacie publicznej. Ostatnie cztery lata, gdy sprawowałem dzięki wyborowi mieszkańców okręgu płockiego, mandat Senatora RP wiele mnie nauczyły. Pozwoliły szerzej patrzeć na otaczająca rzeczywistość. Ostatnie miesiące poza czynną polityką są bardzo cennym doświadczeniem, pokazującym to co unikało w czasach sprawowania mandatu. W swoich tekstach łącze te obydwie perspektywy, mam nadzieję że z pożytkiem dla czytelnika
Strona: eryksmulewicz.pl
Twitter
Facebook
NaszaKlasa
Google+

Rok 2013 Rokiem polskich innowacji i powszechnego dostępu do Internetu

W ostatnich dniach, z obydwu stron podziału politycznego w Polsce pojawiają się pomysły na ogłoszenie Roku 2013 rokiem wydarzeń historycznych. Z jednej strony mamy Edwarda Gierka, z drugiej Powstanie Styczniowe 1863 roku. Historię należy szanować, ale warto odważnie i bez kompleksów patrzeć w przyszłość. Obok roku ważnych wydarzeń historycznych obchodźmy Rok 2013 jako rok dyskusji o polskich innowacjach i powszechnym dostępie do Internetu.

W zakresie innowacyjności mamy się czym pochwalić - najlepszej jakości grafen na świecie, nowe technologie produkcji komponentów, zielona energetyka. Przy okazji roku polskiej innowacyjności Polacy mogliby poznać znany na świecie dorobek polskich naukowców i firm. Mogłaby się w końcu odbyć poważna dyskusja o zasadach finansowania innowacyjności oraz tworzeniu powiązań na linii biznes-nauka.

Nie mniej ważną sprawą dla dyskusji o innowacyjności jest powszechny dostęp do Internetu. Bez dostępu do niego obywatel nie ma możliwości dostępu do wiedzy o innowacjach oraz zmianach jakie dokonują się na świecie, jest osobą podlegającą najgorszemu typowi wykluczenia społecznego - wykluczeniu cyfrowemu.

O upowszechnieniu dostępu do Internetu również warto by odbyć poważną publiczną debatę. Można by ją powiązać z decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o 100% dofinansowaniu Działania 8.3 w ramach PO IG - środki na dostęp do Internetu dla osób
wykluczonych społecznie.


Decyzja ta jest kamieniem milowym w walce z wykluczeniem cyfrowym w Polsce. Warto ją nagłaśniać.

Rok polskich innowacyjności i powszechnego dostępu do Internetu na pewno by temu
służył.

Szanując przeszłość, myślmy o przyszłości! Apeluję do Senatu RP o ogłoszenie Roku 2013 Rokiem polskich innowacyjności i powszechnego dostępu do Internetu.
Trwa ładowanie komentarzy...