Abolicja ZUS -przedsiębiorco skorzystaj już dziś

W grudniu Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która objęła abolicją zaległe składki przedsiębiorców wobec ZUSu. Osoby które prowadziły działalność gospodarczą w latach od 01.01.1999 do 28.02.2009 r., mają prawo do skorzystania z przepisów ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Ustawa ta, gwarantuje umorzenie zaległych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, jak również należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne.Nie mniej jednak aby móc skorzystać z tego uprawnienia niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku.

Zapraszam przedsiębiorców do składania dokumentacji, która będzie podstawą do sporządzenia wniosku o umorzenie składek. Wnioski przygotowywać będą współpracujący ze mną prawnicy.

Wszelkie dodatkowe pytanie proszę kierować na mail: eryksmulewicz@gmail.com
Trwa ładowanie komentarzy...